Poslovi sa teskom mehanizacijom

Poslovi sa teskom mehanizacijom

Građevinska mehanizacija, radne mašine za široku primenu u raznim delatnostima.

Izvođenje građevinskih radova uz tešku mehanizaciju ceo proces olakšava i podiže na viši nivo.

Priprema terena

Radovi na kružnoj raskrsnici teritorija Kraljeva

Izvođenje radova na projektu DV 110 kV br. 148/2 TS Bor 2 – TS Zaječar 2, na deonici od TS Bor 2 do stuba br. 54

Izvođenje radova na projektu DV 2x110 kV br. 101 AB TS Beograd 3 - TE Kostolac, deonica I, Smederevo

Građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodovoda " Vrući Izvori I i II

Rekonstrukcija puteva

Sanacioni radovi na objektima za zaštitu od voda na desnoj obali Zapadne Morave

Most 13K Lopatnica - Kraljevo

Most 15K Dragosinjci - Kraljevo

DV dalekovod TS Kraljevo 3 - TS Novi Pazar 1

Fabrika Motherson -trafo stanica

Radovi na projektu modernizacije sistema daljinskog grejanja u postrojenju 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗞𝗿𝗮𝗴𝘂𝗷𝗲𝘃𝗮𝗰

Lokacija

Kontaktirajte nas