Eksplatacija šljunka i peska

Eksplatacija šljunka i peska

Materijal dobijen od iskopa rečnog nanosa Zapadne Morave koji se daljom preradom koristi se za prodaju granulisanog peska, šljunka, prirodnog šljunka za nasipavanje puteva i izradu betona.

Eksploatacija šljunka

Lokacija

Kontaktirajte nas